Algemene Voorwaarden

..1.1 Aansprakelijkheid
a) Bij het geven van een opdracht is er sprake van kunstenaarsvrijheid, waardoor het eindproduct kan afwijken van een gedetailleerde opdracht. Deze vrijheid maakt het product een echte Eelste, en hier zijn dus geen kosten op terug te krijgen.
b) Vilt is een natuurproduct, dus het gemaakte product kan afwijken van een eventueel plaatje wat gezien is. Vilt is ook onvoorspelbaar, wat het de eigenwijze eigenschap geeft dat het structuren, kleuren en vormen kan aannemen die niet van te voren altijd voorspelbaar zijn. Eelste is niet aansprakelijk voor eventuele kleur, vorm en structuur afwijkingen door de natuurlijke eigenschappen van vilt.
c) Vilt dient te worden gewassen op maximaal 30 graden en met een lage snelheid voor de centrifuge, of op wolwas. Als zeep kan er groene zeep worden gebruikt, zeep voor wolwas, of zeep dat gebruikt wordt om haren te wassen. Een gevilten schapenvacht kan 's winters ook goed in de sneeuw worden gelegd. Eventueel in de droger, dient het vilt met wat tennisballen te worden gedroogd. Vilt kan beter niet in de zon worden gelegd in verband met uitdroging en verkleuring. Het is niet aan te raden het vilt te kammen of borstelen. Bij onverantwoordelijke omgang met het vilt, is Eelste niet verantwoordelijk voor eventuele schade in welke vorm dan ook.
d) Mocht er een kleine reparatie zijn aan een product gemaakt door Eelste welke ontstaan is door een fout tijdens het maak proces, kan de opdrachtgever tot 2 jaar na factuurdatum terugkomen ter reparatie.
..1.2 Levertijd
a) Het maken van de producten kan erg verschillen in tijd door onvoorziene ontwikkelingen met het product zelf of in het bedrijf. Eelste houdt altijd een gemiddelde werktijd aan welke wordt voorgesteld bij de offerte en er wordt gestreefd deze werktijden te halen, maar de deadlines zijn geen fatale termijnen.
b) Ten alle tijden wordt de opdrachtgever geïnformeerd over voortgang van het product, zeker als de afgesproken deadline wordt overschreden. Mocht een opdracht erg veel meer tijd dan ingeschat kosten, behoudt Eelste zich het recht voor een nieuw offertevoorstel te doen, waar de opdrachtgever dan al dan niet mee akkoord kan gaan. Dit gaat altijd in samenspraak met de opdrachtgever.
..1.3 Offerte en betaling
a) Een offerte is 1 maand na de offertedatum geldig mits anders vermeldt op de offerte zelf. De opdrachtgever heeft 1 maand om akkoord te gaan met de offerte of een nieuwe offerte aan te vragen. Met een akkoord voor de offerte is er ook een akkoord voor de Algemene Voorwaarden van Eelste.
b) Eigendom van het product gaat over naar de klant nadat de betaling is ontvangen door Eelste. Dit geldt niet voor de intellectuele eigendom, deze blijft ten alle tijden bij Eelste.
c) Betaling van de producten dient binnen 2 weken te geschieden naar NL17.ASNB.0950.1124.61 tnv Eelste ovv [het factuurnummer], of contant betaald aan Eelste zelf. Indien de betaling niet binnen deze 2 weken binnen is, komt er per week 10% van het oorspronkelijke factuurbedrag aan incassokosten overheen.
d) De offertekosten worden gebaseerd op geschatte materiaal en tijds-kosten, en in verband met de genoemde redenen in de Algemene Voorwaarden, kan er een verschil zitten tussen het offertebedrag en de factuurkosten. Dit wordt altijd overlegt met de opdrachtgever. Reis-, verblijfs, en locatie-kosten worden apart in rekening gebracht mits anders overeen gekomen.
..1.4 Annulering
a) Een opdracht voor een vilten product valt schriftelijk te annuleren door de opdrachtgever tot het tekenen van de offerte. Hierna kan er alleen in goed overleg een opdracht worden geannuleerd, en gelden er annuleringskosten. Afhankelijk van de termijn tot de deadline waarop de opdracht wordt geannuleerd, gelden er percentages van het offertebedrag dat dient te worden betaald. Deze percentages zijn afhankelijk van hoeveel materiaal kosten er al zijn gemaakt en hoeveel uren er in gestopt. Als een opdracht zonder bericht wordt geannuleerd wordt het volledige offertebedrag in rekening gebracht zonder dat het eigendom naar de koper gaat.
b) Een opdracht voor een workshop is schriftelijk gratis te annuleren door de opdrachtgever tot 2 week voor de workshop plaats vindt. Tot 1 week voor de workshop zou plaats vinden geldt er een vergoeding van 20% van de offertekosten, tot 4 dagen van te voren geldt er een vergoeding van 50% van de offertekosten. Wanneer er korter dan 4 dagen van te voren wordt geannuleerd dienen de volledige kosten te worden betaald. Als de workshop zonder bericht wordt geannuleerd wordt het volledige offertebedrag in rekening gebracht, plus een boete van 20% van de offerte.
c) Eelste houdt zich het recht voor een opdracht voor een vilten product schriftelijk te annuleren als blijkt dat de opdracht te lastig is om uit te voeren, bij ziekte of bij overige redenen voor uitval. In dit geval worden er geen kosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
d) Eelste houdt zich het recht voor een workshop schriftelijk te annuleren tot 4 dagen van te voren voor alle redenen, en tot de dag zelf bij ziekte of andere redenen tot acute uitval. Er worden in deze gevallen geen kosten in rekening gebracht voor de opdrachtgever.