preloader

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Eelste – Oktober 2017

  1. Wol
   1. Aansprakelijkheid
 1. Bij het geven van een opdracht is er sprake van kunstenaarsvrijheid, waardoor het eindproduct kan afwijken van een gedetailleerde opdracht. Deze vrijheid maakt het product een echte Eelste, en hier zijn dus geen kosten op terug te krijgen.
 2. Vilt is een natuurproduct, dus het gemaakte product kan afwijken van een eventueel plaatje wat gezien is. Vilt is ook onvoorspelbaar, wat het de eigenwijze eigenschap geeft dat het structuren, kleuren en vormen kan aannemen die niet van te voren altijd voorspelbaar zijn. Eelste is niet aansprakelijk voor eventuele kleur, vorm en structuur afwijkingen door de natuurlijke eigenschappen van vilt.
 3. Vilt dient te worden gewassen op maximaal 30 graden en met een lage snelheid voor de centrifuge, of op wolwas. Als zeep kan er groene zeep worden gebruikt, zeep voor wolwas, of zeep dat gebruikt wordt om haren te wassen. Een gevilten schapenvacht kan ‘s winters ook goed in de sneeuw worden gelegd. Eventueel in de droger, dient het vilt met wat tennisballen te worden gedroogd. Vilt kan beter niet in de zon worden gelegd in verband met uitdroging en verkleuring. Het is niet aan te raden het vilt te kammen of borstelen. Bij onverantwoordelijke omgang met het vilt, is Eelste niet verantwoordelijk voor eventuele schade in welke vorm dan ook.
 4. Mocht er een kleine reparatie zijn aan een product gemaakt door Eelste welke ontstaan is door een fout tijdens het maak proces, kan de opdrachtgever tot 2 jaar na factuurdatum terugkomen ter reparatie.
   1. Levertijd
 1. Het maken van de producten kan erg verschillen in tijd door onvoorziene ontwikkelingen met het product zelf of in het bedrijf. Eelste houdt altijd een gemiddelde werktijd aan welke wordt voorgesteld bij de offerte en er wordt gestreefd deze werktijden te halen, maar de deadlines zijn geen fatale termijnen.
 2. Ten alle tijden wordt de opdrachtgever geïnformeerd over voortgang van het product, zeker als de afgesproken deadline wordt overschreden. Mocht een opdracht erg veel meer tijd dan ingeschat kosten, behoudt Eelste zich het recht voor een nieuw offertevoorstel te doen, waar de opdrachtgever dan al dan niet mee akkoord kan gaan. Dit gaat altijd in samenspraak met de opdrachtgever.
   1. Offerte en betaling 
 1. Een offerte is 1 maand na de offertedatum geldig mits anders vermeldt op de offerte zelf. De opdrachtgever heeft 1 maand om akkoord te gaan met de offerte of een nieuwe offerte aan te vragen. Met een akkoord voor de offerte is er ook een akkoord voor de Algemene Voorwaarden van Eelste.
 2. Eigendom van het product gaat over naar de klant nadat de betaling is ontvangen door Eelste. Dit geldt niet voor de intellectuele eigendom, deze blijft ten alle tijden bij Eelste. 
 3. Betaling van de producten dient binnen 2 weken te geschieden naar NL17.ASNB.0950.1124.61 tnv Eelste ovv [het factuurnummer], of contant betaald aan Eelste zelf. Indien de betaling niet binnen deze 2 weken binnen is, komt er per week 10% van het oorspronkelijke factuurbedrag aan incassokosten overheen.
 4. De offertekosten worden gebaseerd op geschatte materiaal en tijds-kosten, en in verband met de genoemde redenen in de Algemene Voorwaarden, kan er een verschil zitten tussen het offertebedrag en de factuurkosten. Dit wordt altijd overlegt met de opdrachtgever. Reis-, verblijfs, en locatie-kosten worden apart in rekening gebracht mits anders overeen gekomen.
   1. Annulering
 1. Een opdracht voor een vilten product valt schriftelijk te annuleren door de opdrachtgever tot het tekenen van de offerte. Hierna kan er alleen in goed overleg een opdracht worden geannuleerd, en gelden er annuleringskosten. Afhankelijk van de termijn tot de deadline waarop de opdracht wordt geannuleerd, gelden er percentages van het offertebedrag dat dient te worden betaald. Deze percentages zijn afhankelijk van hoeveel materiaal kosten er al zijn gemaakt en hoeveel uren er in gestopt. Als een opdracht zonder bericht wordt geannuleerd wordt het volledige offertebedrag in rekening gebracht zonder dat het eigendom naar de koper gaat.
 2. Een opdracht voor een workshop is schriftelijk gratis te annuleren door de opdrachtgever tot 2 week voor de workshop plaats vindt. Tot 1 week voor de workshop zou plaats vinden geldt er een vergoeding van 20% van de offertekosten, tot 4 dagen van te voren geldt er een vergoeding van 50% van de offertekosten. Wanneer er korter dan 4 dagen van te voren wordt geannuleerd dienen de volledige kosten te worden betaald. Als de workshop zonder bericht wordt geannuleerd wordt het volledige offertebedrag in rekening gebracht, plus een boete van 20% van de offerte.
 3. Eelste houdt zich het recht voor een opdracht voor een vilten product schriftelijk te annuleren als blijkt dat de opdracht te lastig is om uit te voeren, bij ziekte of bij overige redenen voor uitval. In dit geval worden er geen kosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
 4. Eelste houdt zich het recht voor een workshop schriftelijk te annuleren tot 4 dagen van te voren voor alle redenen, en tot de dag zelf bij ziekte of andere redenen tot acute uitval. Er worden in deze gevallen geen kosten in rekening gebracht voor de opdrachtgever. 
  1. Wagen
   1. Boeking
 1. De klant kan de wagen tot de dag zelf boeken indien er door Eelste is aangegeven dat de wagen vrij is om geboekt te worden.
 2. Met betrekking tot boekingen kan er worden gecommuniceerd met Eelste via mail@eelste.nl, via de website www.eelste.nl, via www.facebook.com/eelste of via het mobiele nummer 0645283631. De reactietijd voor de online media kan wat langer duren, in verband met de absentie van internet in de wagen. Bij urgente vragen kan de klant het beste bellen.
 3. De boeking is exclusief de ingrediënten voor het eten, tenzij anders overeengekomen met Eelste. De klant neemt zelf de ingrediënten mee in verband met de beperkte opslag in de wagen, de trage snelheid waarin de wagen zich voortbeweegt (en dus de relatief grote tijd het kost om langs een supermarkt te reizen), en de grote variëteit aan wensen, diëten en allergieën van klanten. De boeking is inclusief kok, Eelste zal zelf koken voor de klant.
   1. Aansprakelijkheid
 1. Eelste niet aansprakelijk voor omstandigheden zoals het weer, ziekte van zichzelf, uitval van de paarden, of eventuele technische mankementen. 
 2. Het reizen met de wagen is voor eigen risico. Eelste is niet verantwoordelijk voor eventuele schade opgelopen tijdens de reis mits aantoonbaar door toedoen van Eelste zelf. Het reizen met de wagen is minder geschikt voor mensen die slecht ter been zijn of niet in goede gezondheid verkeren.
 3. Voor ziekte door toedoen van het eten, de omstandigheden of anderszins te doen met de reis is de klant zelf verantwoordelijk, tenzij er aantoonbare schuld of opzet van de kant van Eelste ligt.
   1. Offerte en betaling 
 1. In principe gaat de de klant akkoord met de offerte en de Algemene Voorwaarden. De offerte is bindend en na goedkeuring gelden de annulerings-regelingen van de Algemene Voorwaarden.
 2. Mocht de klant eerst een offerte hebben aangevraagd, is deze offerte 1 maand gelding, en heeft de klant 1 maand om deze goed te keuren. Deze offerte is bindend, en hierna gelden de annulerings-regelingen van de Algemene Voorwaarden.
 3. De klant dient de factuur te betalen binnen een termijn van 2 weken na de factuurdatum naar NL17.ASNB.0950.1124.61 tnv Eelste ovv [factuur nummer]. Indien de klant niet binnen 2 weken de factuur voldoet komt er 10% van het factuurbedrag per week bij.
 4. De klant betaald een borg over het factuurbedrag van €125,- ter vervanging van eventuele schade toegediend door de klant aan het materieel. Mits er geen schade is, wordt het volledige borg bedrag binnen 2 weken na de laatste dag van de boeking teruggestort naar de rekening van de klant.
 5. De factuurkosten worden gebaseerd op het aantal dagen dat een klant mee reist, en hoeveel mensen er meereizen. Ook kunnen er workshops in rekening worden gebracht indien deze door de klant zijn aangevraagd. Mocht er schade zijn worden er kosten afgetrokken van de borg, en de eventuele resterende borg teruggestort op de rekening van de klant.
   1. Annulering
 1. Een boeking in de wagen is tot 2 week van te voren kosteloos schriftelijk te annuleren. Tot 1 week van te voren gelden er annuleringskosten van 40% van het offertebedrag. Binnen 1 week van te voren dient de klant de volledige kosten te vergoeden.
 2. Als de klant zonder bericht niet komt opdagen terwijl er wel een boeking is gedaan, wordt het volledige offertebedrag in rekening gebracht, plus een boete van 20% van het offertebedrag.
 3. Eelste behoudt zich het recht voor om tot 1 week van te voren schriftelijk de boeking te annuleren. Er worden in dit geval geen kosten in rekening gebracht voor de klant.
 4. Eelste heeft het recht om tot de dag van de boeking in verband met ziekte of andere overmacht de boeking te annuleren. Indien de boeking minder dan 7 dagen van te voren wordt gecanceld, krijgt de klant een tegoedbon met eenzelfde arrangement om in de toekomst hiervan gebruik te kunnen maken.

Algemeen

   1. Geschillen
 1. Eventuele geschillen kunnen worden opgelost door middel van een goed gesprek, en mocht het nodig zijn eventuele tussenkomst van rechtelijke instanties.