preloader

missen

What did I doWhy did I sayWhat do you thinkOh, please let me knowI’m bleeding insideTears from my heartPiercing  a waythrough my stomachFrustration in my bodyThe tears make me shoutMy heart is meltingDissolving into waterDripping it’s wayinto my veinsThe adrenaline is pumpingI want to scream and shoutWhy did I feelWhat did I sayHow to get […]

Ik die niet missen kanmist nu joudie niet zou moeten missenmist nu tochIk die dacht niet te voelenvoelt nu allesnu jij niet meer hier bentvoel ik de afstand met jouAls druk op de borstwervelwind rond mijn hartstorm in mijn hoofdik voel nu zoveelZo kort doch zo intenstijdens is anders dan ernajij die mij beschermdik die […]

Your cart is currently empty.
preloader